July 8, 2020

【通告】启示:行动管制令
【NOTIS】 Perintah Kawalan Pergerakan

Kepada Ibu bapa/penjaga, Dimaklumkan bahawa sekolah diarahkan tutup susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuatkuasa mulai 18 Mac 2020. Segala aktiviti sekolah diperhentikan sehingga mendapat arahan terbaru dari Kementerian Pendidikan Malaysia .Ibu bapa sila rujuk kepada laman web sekolah dari semasa ke semasa untuk mendapat maklumat terbaru。 Sekian. Terima kasih. Pentadbir SJKC Serdang Baru 2
May 4, 2020

KENYATAAN MEDIA KPM (3 MEI 2020)

SLOT PROGRAM TV PENDIDIKAN DI SALURAN TUTOR TV, ASTRO PDF Download