• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
访客统计数 : 3548227
当前有 410名访客 在线

社群分享(请点击)

Mahathir.jpg

Mazlee.jpg

Gabungan Persatuan Guru Sekolah Cina.jpg

edu_02.gif

tourismmalaysia.jpg

BTPN Selangor.jpg

Yahoo Mail.jpg

Gmail.jpg
您位置在:首页
【荣誉榜】Kejohanan KATMO Gimria (14.9.18) 打印 E-mail
 
GALA TEMPAT KEEMPAT

Loo Yu Xuan 1G
Sun Choi Lam 2J
Teo Yi Tung  2C
Leow Ee Xin  2H
Ng Wenn Han  2L
Ngu Zi Tong 2L
Yen Xio Nin 2J
Chai Yu Qing 2H
Yeo Zi Yao 2I
Pang Yu Shin 2L
Tang Yu Yee 2F
Katie Chow Meng Yee 2J

 
【荣誉榜】一年级数学比赛 (5.10.18) 打印 E-mail
 
1. 刘馨鍒 (1D) -第一名 
 2. 蔡卓峰 (1D)-第二名 
3. 黄慧仪(1E) -第三名
4. 胡凯彬(1M) -第四名
5. 张康媞 (1J) -第五名
 6. 李诺娥 (1A) -优秀奖 
7. 王艺颖 (1L) -优秀奖
8. 邓奕烜 (1L) -优秀奖
9.吴霆威(1H)  -优秀奖
10.陈勇贤(1B) -优秀奖 
 
【荣誉榜】二年级数学比赛 (5.10.18) 打印 E-mail
 
1. 李子建 (2G) -第一名 
2. 郑惟元 (2K) -第二名 
3. 萧宇晨 (2J) -第三名 
4. 黎紫琳(2F) -第四名 
5.  LOO FENG LONG (2K) -第五名
6. 梁炜铭 (2H) -优秀奖 
7. 杜立航 (2E) -优秀奖 
8. 彭诗瑜 (2C) -优秀奖 
9. 邓梓康 (2B) -优秀奖 
10. 李恩宇(2L)-优秀奖
 
【荣誉榜】Kifubon Malaysia Story Telling Competition 2018 打印 E-mail
 
Teh Jaymen (1H)- 1st Runner Up
 
【荣誉榜】电脑编程州际赛(低年组) (2.3.2018) 打印 E-mail
 
Tang Yi Xuan (1L) -最佳表现奖

  Lai Yan Fu (2G) -最佳表现奖

Ten Ray Tao (2L) -最佳表现奖
 
【荣誉榜】Year 2 English Written Competition (29.8.2018) 2018 打印 E-mail
 
 1. Tien Xin Mei (2B)-Champion
 2. Nicholas Zi Jian Li (2G)-First Runner-Up
 3. Lee Eun-Yu (2L)-Second Runner-Up
 4. Owen Chong Yoong Hao (2J)-Consolation
 5. Wong Sheng Yong (2F)-Consolation
 6. Cheong Yung Yi (2E)-Consolation
 7. Chai Xin Ting (2H)-Consolation
 8. Shantelle Kiew Hui Qing (2C)-Consolation
 9. Liew Kai Xin (2K)-Consolation
 10. Chen Tze Ling (2C)-Consolation
 
【荣誉榜】Year 1 English Written Competition (29.8.2018) 2018 打印 E-mail
 
 1. Kashwini A/P Jegatheesan (1M)-Champion
 2. Chin Ngien Fui (1L)-First Runner-Up
 3. Wong Ying Ying (1J)-Second Runner-Up
 4. Lim Ler En (1A)-Consolation
 5. Jess Mong Jie Xuan (1F)-Consolation
 6. Wong Yi Yeen (1L)-Consolation
 7. Yuen Chu Feng (1L)-Consolation
 8. Phoon Jie Xuan (1A)-Consolation
 9. Tan Jian Heng (1F)-Consolation
 10. Ho Mun Sing (1F)-Consolation
 
<< 首页 < 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 > 末页 >>

第 9 页, 共 122 页

学校联络处

雪兰莪州沙登新村华文小学二校
SJK(C) SERDANG BARU 2
JALAN RAYA 6 SERDANG JAYA
43300 SERI KEMBANGAN
SELANGOR DARUL EHSAN

电话/Tel :03-8948 1176
传真/Fax:03-8948 4054