访客统计数 : 2685792
当前有 193名访客 在线
您位置在:首页 认识沙登二校 目标、展望、使命
目标、展望、使命
目标、展望、使命 打印 E-mail

学校目标
MATLAMAT SEKOLAH

      Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Serdang Baru 2, Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan sebagai satu institusi pendidikan akan berfungsi dengan berkesan serta berteraskan kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan yang disarankan melalui “Falsafah Pendidikan Kebangsaan”(FPK).

      Segala tenaga manusia dan kemudahan fizikal sekolah ini akan diorientasikan untuk membimbing murid-murid membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia, mewujudkan iklim sekolah yang membanggakan serta mempertingkatan pencapaian prestasi akademik dan kokurikulum sekolah selaras dengan konsep suci : “Sekolah Penyayang” dan “Sekolah Tanpa Kegagalan”.

      Justeru, dapatlah kita melahirkan murid yang setia kepada Negara, cinta akan tanah air, prihatin dan berbangga berinteraksi secara berkesan ke arah mewujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis, bersatu padu, progresif, canggih dan dinamik.

Memberi pendidikan berkualiti dan menyeluruh kepada semua pelajar untuk mencapai objektif : 

1.       Kecemerlangan Sahsiah

2.       Kecemerlangan Akademik

3.       Kecemerlangan kokurikulum

学校展望
MISI SEKOLAH

SJKC SERDANG BARU 2 berjanji melaksanakan sistem pengurusan pendidikan yang berkualiti untuk mencapai matlamat pendidikan negara.

学校使命
VISI SEKOLAH

SJKC SERDANG BARU 2 melahirkan generasi yang berkualiti dan cemerlang .